/omg!…. cũng học ở hcmup àh? khoa j á? :o
My school. Ngôi trường vừa già vừa cũ, đc cái có nhiều góc nhìn rất riêng.🏤 #hcmup #levansi #myschool

duyên - cũng như xác suất ngẫu nhiên mà thôi.

burning-soul:

 Kkeina

SC_0201 (by William Lai)
gnabiad:

Summerthings by Joke Gaasendam http://flic.kr/p/oFeCs3

2014年4月2日