wildstag:

untitled by candelabrum on Flickr.
gnabiad:

bơi bơi
floralls:

❀ (by 333Bracket)
kudou-kun:

广深和谐号 by (草莓啊理想)
Có người chỉ chờ mình nói 1 câu để ở lại
Có người chỉ chờ 1 lần mình dại để bỏ đi
—Nguyễn Thiên Ngân (via taito-oct9th)

(Source: little-mii)

lvndcity:

Scott Sawyer